image image image image image
 
                                          

Η Λόρια Ίβο σχεδιάζει για τη εταιρεία μας
ιδέες απο χαρτί και χαρτόνι.

Είναι μια συνεργασία που υλοποιήτε με αργά και σταθερά βήματα και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2011.

Κύριος στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε προτότυπες ιδέες για το γάμο, τη βάπτιση, την εξειδικευμένη συσκευασία, και την προόθηση των προιόντων σας αξιοποιόντας την “on market” αγορά.

Green Lemon

Ν.Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Loria Ivo