image image image image image

ΑΦΙΣΑ & ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΑ


 


   

  

   Η αφίσα

   έχει μια αμεσότητα

   στον καταναλωτή

   που δύσκολα

   βρίσκεις σε άλλο

   διαφημιστικό μέσο.

    Η δύναμη της είναι τόσο μεγάλη που σε πολλές περιπτώσεις                   
    η χρήση της περιορίζεται από το κράτος.


Αλλά το κλειδί της επιτυχίας είναι το δημιουργικό, η μακέτα.
 
   


Αν η μακέτα είναι μη καλλιτεχνική, ερασιτεχνική τότε η αφίσα είναι μια απλή ανακοίνωση.
Αυτή την μακέτα μπορεί να σας τη φτιάξει οποιοσδήποτε.


    

 

Αν όμως η μακέτα είναι με concept,

δηλαδή με συγκεκριμένη φιλοσοφία και λογική,

τότε η αφίσα σας

μπορεί να είναι ένα δυναμικό

εργαλείο μάρκετινγκ


που θα περάσει το επιθυμητό

μήνυμα αποτελεσματικά.


   


Σε εμάς, θα δείτε τη διαφορά με την πρώτη ματιά.

 Όπως ακριβώς τη βλέπει τελικά και ο πελάτης σας.

ΑΦΙΣΑ & ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΑ

Η αφίσα έχει μια αμεσότητα στον καταναλωτή που δύσκολα βρίσκεις σε άλλο διαφημιστικό μέσο. Η δύναμη της είναι τόσο μεγάλη που σε πολλές περιπτώσεις η χρήση της περιορίζεται από το κράτος.

Αλλά το κλειδί της επιτυχίας είναι το δημιουργικό, η μακέτα.

Αν η μακέτα είναι μη καλλιτεχνική, ερασιτεχνική τότε η αφίσα είναι μια απλή ανακοίνωση. Αυτή την μακέτα μπορεί να σας τη φτιάξει οποιοσδήποτε.

Αν όμως η μακέτα είναι με concept, δηλαδή με συγκεκριμένη φιλοσοφία και λογική, τότε η αφίσα σας μπορεί να είναι ένα δυναμικό εργαλείο μάρκετινγκ που θα περάσει το επιθυμητό μήνυμα αποτελεσματικά.

Σε εμάς, θα δείτε τη διαφορά με την πρώτη ματιά. Όπως ακριβώς τη βλέπει τελικά και ο πελάτης σας.

Green Lemon

Ν.Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Loria Ivo